AJÁNLÓ: 2018. január 1. napján négy új törvény lép hatályba: a közigazgatási perrendtartásról (Kp.), az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.), az adóigazgatási rendtartásról (Air.) és az adózás rendjéről szóló, újraírt törvény (Art.). Bemutatjuk az új jogintézményeket és a várható nehézségeket, segítséget nyújtunk a védekezés stratégiájának kidolgozásához. Kiemelendő, hogy az adózóknak már az ellenőrzés kezdetekor teljes fegyverzetben kell állniuk, mert az eljárás első szakaszában elkövetett hibák végzetesek lehetnek.
Előadóink:
VADÁSZ IVÁN okleveles adószakértő, alelnök Magyar Adótanácsadók Egyesülete, DR. KISES ÉVA ügyvéd, adószakértő
Képzés díja: 19 900 Ft + Áfa / fő

TOVÁBBI RÉSZLETEK, JELENTKEZÉS

Képzés határideje: 2019. december 23.
Képzés díja: 19 900 Ft + Áfa.
ELŐADÓK: dr. Fónyiné Dr. Kazareczki Andrea
csoportvezető, címzetes törvényszéki bíró Pesti Központi Kerületi Bíróság
AJÁNLÓ
: A pénzkövetelések érvényesítésének legvégső, egyben legfontosabb lépése a bírósági végrehajtás. Előadónk végigvezet a végrehajtási eljárás szakaszain, különös figyelmet szentelve a bírósági végrehajtások döntő többségét adó közjegyzői ügyek részleteire. Az új Pp hatálybalépésével változtak a végrehajtási perek szabályai is, melyet részletesen ismerhetünk meg a kodifikációban részt vett előadótól. Online képzésünk a 2019. január 16-án megrendezésre került konferencia anyagai alapján készült!

TOVÁBBI RÉSZLETEK, JELENTKEZÉS

Képzés határideje: 2019. június 30.
Képzés díja: 18 900 Ft + Áfa.
ELŐADÓK: Dr. Kulisity Mária
bíró Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium, DR. KÁRTYÁS GÁBOR munkajogász, Opus Simplex Kft.
AJÁNLÓ
: Évek óta a legtöbb munkaügyi per a munkaviszony megszűnése, megszüntetése jogszerűségével kapcsolatos.
2018 novemberében megrendezett konferenciából készült online képzés célja, hogy átfogó képet adjon a résztvevőknek a munkaviszony lezárására vonatkozó szabályokról, gyakorlati szemszögből. Bemutatjuk a megszűnés eseteit, és sorra vesszük, a felek milyen jogcímeken tudják megszüntetni a munkaviszonyt.
Az egyes lehetőségek ismertetésével a résztvevők képesek lesznek kiválasztani, hogy egy konkrét tényállásra melyik megszüntetési módot célszerű alkalmazni, bemutatva azok előnyeit, kockázatait.

TOVÁBBI RÉSZLETEK, JELENTKEZÉS

Képzés határideje: 2019. június 30.
Képzés díja: 18 900 Ft + Áfa.
ELŐADÓK: DR. SIVÓ-DARÁZS ORSOLYA
bíró, Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, DR. KÁRTYÁS GÁBOR munkajogász, Opus Simplex Kft.
AJÁNLÓ
: Nem lehet egyetlen hibáért megválni egy egyébként jó dolgozó munkavállalótól. El kell fogadnunk, hogy esetenként még a precíz emberek is hibázhatnak. De melyik a megfelelő fegyelmezési eszköz? Mire ad lehetőséget a Munka Törvénykönyve?
Szakmai konferenciánkból készült ONLINE képzés bemutatja a munkavállaló nem megfelelő munkavégzése esetén alkalmazható munkajogi szankciórendszert és ennek alkalmazási szabályait, valamint ezek bírói gyakorlatát.

TOVÁBBI RÉSZLETEK, JELENTKEZÉS

Képzés határideje: 2019. március 31.
Képzés díja: 17 900 Ft + Áfa.
ELŐADÓK: Dr. Vitál-Eigner Beáta 
kúriai bíró
AJÁNLÓ
: 2018. január 1-jétől hatályos a közigazgatási eljárásokat alapvetően meghatározó Ákr. és a Kp., új kihívások elé állítva ezzel a jogászi hivatásrendek képviselőit. Az első félév gyakorlata számos jogértelmezést igénylő kérdést vetett fel. A szakmai napunkból készült online képzés tájékoztatást nyújt az elmúlt időszakban felmerült problémákról, a legfrissebb bírói tapasztalatokról, nyitott kérdésekről, megoldási javaslatokról.
Előadónk közigazgatási és közigazgatási bírói gyakorlattal is rendelkező kúriai bíró, az Ákr. kommentár jogi lektora, a Kp. kommentár társszerzője.

TOVÁBBI RÉSZLETEK, JELENTKEZÉS

AJÁNLÓ: A képzés során szakértő előadóink bemutatják, hogy a polgári jogi szerződések készítése során milyen adójogi és számviteli szempontokat kell figyelembe venni, hogyan kell összehangolni a jogi szövegeket a könyvelői/adótanácsadói szemlélettel, hiszen az adótudatosan megírt szerződés az alapja a közterhek optimalizálásának.
ELŐADÓK: VADÁSZ IVÁN okleveles adószakértő, alelnök Magyar Adótanácsadók Egyesülete, DR. KISES ÉVA ügyvéd, adószakértő
Képzés díja: 16 900 Ft + Áfa / fő

TOVÁBBI RÉSZLETEK, JELENTKEZÉS

AJÁNLÓ: 2018. január 1-jén hatályba lép a Polgári perrendtartásról szóló új törvény, komoly erőpróba elé állítva a jogalkalmazókat.Osztott perszerkezet, perfelvételi szakasz, percezúra, kézbesítési kifogás, anyagi pervezetés,  hatálytalanság, visszautasítás, megannyi új fogalom! Szélesedő kötelező jogi képviselet, a professzionalitás erősítése, a jogi képviselők felelősségének erősödése és a bíróság aktív pervezetése mellett. Képzésünk ahhoz kíván segítséget nyújtani, hogy még a hatályba lépés előtt megismertessük ezeket a változásokat, a legfontosabb szabályokat, összefüggéseket, hiszen a hatálybalépéssel az eljárási szabályokat azonnal alkalmazni kell! Mindezt  egy kodifikációban is résztvevő, gyakorló bíró segítségével, aki igyekszik az új szabályok buktatóira is felhívni a figyelmet.
Előadó: FÓNYINÉ DR. KAZARECZKI ANDREA csoportvezető, címzetes törvényszéki bíró PKKB, a kodifikációs bizottság tagja, a kodifikációs folyamat aktív részese
Képzés díja: 17 900 Ft + Áfa / fő

TOVÁBBI RÉSZLETEK, JELENTKEZÉS

Képzés határideje: 2017. december 31.
Képzés díja: 16 900 Ft + Áfa
ELŐADÓK:
Dr. Metzinger Péter ügyvéd, egyetemi adjunktus, Corvinus Egyetem
AJÁNLÓ
: A tagállami jogalkotó és jogalkalmazó szervek kötelesek tiszteletben tartani az európai jog előírásait. E kötelezettség ellenére – nem is ritkán – előfordul, hogy akár a magyar jogalkotó (pl. Országgyűlés), akár a jogalkalmazó (pl. NAV, Kúria) megsérti a magánszemélyek európai alanyi jogait (pl. a felszámított Áfa levonásba helyezésének jogát). Az előadás azt tekinti át – elméleti és gyakorlati oldalról egyaránt -, hogy az efféle jogsértések miként orvosolhatóak, a sérelmet szenvedett fél miként tudja vonatkozó jogait (így kártérítési igényét) kikényszeríteni a magyar közhatalommal szemben.

TOVÁBBI RÉSZLETEK, JELENTKEZÉS

Képzés határideje: 2018. december 31-ig
Képzés díja: 50 700 Ft + Áfa
AJÁNLÓ
: 2018. január 1-el hatályba lép a Polgári perrendtartásról szóló új törvény, komoly erőpróba elé állítva a jogalkalmazásban résztvevőket. A három részből álló előadássorozatból készült ONLINE képzés segítséget nyújt, hogy még a hatályba lépés előtt megismertessük a törvény megalkotásához vezető új koncepciót, a hatékony és gyors eljárás célját megvalósítani szándékozó új intézményeket, szabályokat. Mindezt egy kodifikációban is résztvevő, gyakorló bíró segítségével, aki nem csak az osztott perszerkezettel, az anyagi pervezetéssel, a társult perekkel, a törvényszéki és járásbírósági szabályok párhuzamos alkalmazásával stb. ismerteti meg a hallgatókat, hanem igyekszik az új szabályok buktatóira is felhívni a figyelmet. Előadónk a kodifikációs bizottság tagja, a kodifikációs folyamat aktív részese. Ismerteti a változás irányát, fontos lépcsőit.
ELŐADÓK: Fónyiné dr. Kazareczki Andrea csoportvezető-helyettes  bíró Pesti Központi Kerületi Bíróság

TOVÁBBI RÉSZLETEK, JELENTKEZÉS