Képzés határideje: 2019. június 30.
Képzés díja: 18 900 Ft + Áfa.
ELŐADÓK: DR. SIVÓ-DARÁZS ORSOLYA
bíró, Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, DR. KÁRTYÁS GÁBOR munkajogász, Opus Simplex Kft.
AJÁNLÓ
: Nem lehet egyetlen hibáért megválni egy egyébként jó dolgozó munkavállalótól. El kell fogadnunk, hogy esetenként még a precíz emberek is hibázhatnak. De melyik a megfelelő fegyelmezési eszköz? Mire ad lehetőséget a Munka Törvénykönyve?
Szakmai konferenciánkból készült ONLINE képzés bemutatja a munkavállaló nem megfelelő munkavégzése esetén alkalmazható munkajogi szankciórendszert és ennek alkalmazási szabályait, valamint ezek bírói gyakorlatát.

TOVÁBBI RÉSZLETEK, JELENTKEZÉS

AJÁNLÓ: A 2018. február 13-án megtartott  workshop-ból készült online képzés célja felfrissíteni és összefoglalni, mit érdemes 2018-ban tudni  az elektronikus kommunikációról. Előadónk a változásokat, újdonságokat online felületen mutatja be, gyakorlatban.
Bemutatót tart az e-per újdonságairól, az elektronikus büntetőeljárás használatának alapvető feltételeiről és az olyan új szolgáltatásokról, mint az e-papír, az új hiteles elektronikus postafiók és a személyre szabott ügyintézési felület. Az előadó az eddig beérkezett visszajelzések alapján tájékoztatást ad azokról a nehézségekről, amikre számíthatunk, és hogy miként tudjuk a nehézségeket elkerülni.
Előadónk: Dr. HOMOKI PÉTER ügyvéd, Homoki Ügyvédi Iroda
Képzés díja: 11 900 Ft + Áfa / fő

TOVÁBBI RÉSZLETEK, JELENTKEZÉS

AJÁNLÓ: A képzés során szakértő előadóink bemutatják, hogy a polgári jogi szerződések készítése során milyen adójogi és számviteli szempontokat kell figyelembe venni, hogyan kell összehangolni a jogi szövegeket a könyvelői/adótanácsadói szemlélettel, hiszen az adótudatosan megírt szerződés az alapja a közterhek optimalizálásának.
ELŐADÓK: VADÁSZ IVÁN okleveles adószakértő, alelnök Magyar Adótanácsadók Egyesülete, DR. KISES ÉVA ügyvéd, adószakértő
Képzés díja: 16 900 Ft + Áfa / fő

TOVÁBBI RÉSZLETEK, JELENTKEZÉS

Képzés határideje: 2018. december 31.
Képzés díja: 16 900 Ft + Áfa.
AJÁNLÓ: A cég- és társasági jog folyamatos mozgásban van: úgy a gyakorlat, mint a jogalkotó formálja a joganyagot, és közben változik a nemzetközi kontextus is (lásd Brexit). Az előadás hat konkrét téma dogmatikai és gyakorlati elemzésén keresztül vizsgálja a társasági- és cégjogot, igyekezve konkrét, a gyakorlatban is hasznosítható következtetéseket levonni.
A vezető tisztségviselő polgári és munkajogi felelősségének kérdései és konfliktusa - A cégvezető státusza - A tőkeemelés hatályosulása - A külföldi tag problematikája a cégeljárásban - Társaságok határon átnyúló egyesülése: megújított magyar szabályozás - Cégalapítás euróban rendelkezésre bocsátott jegyzett tőkével.
ELŐADÓ: DR. METZINGER PÉTER ügyvéd, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem

TOVÁBBI RÉSZLETEK, JELENTKEZÉS

AJÁNLÓ: 2018. január 1-jén hatályba lép a Polgári perrendtartásról szóló új törvény, komoly erőpróba elé állítva a jogalkalmazókat.Osztott perszerkezet, perfelvételi szakasz, percezúra, kézbesítési kifogás, anyagi pervezetés,  hatálytalanság, visszautasítás, megannyi új fogalom! Szélesedő kötelező jogi képviselet, a professzionalitás erősítése, a jogi képviselők felelősségének erősödése és a bíróság aktív pervezetése mellett. Képzésünk ahhoz kíván segítséget nyújtani, hogy még a hatályba lépés előtt megismertessük ezeket a változásokat, a legfontosabb szabályokat, összefüggéseket, hiszen a hatálybalépéssel az eljárási szabályokat azonnal alkalmazni kell! Mindezt  egy kodifikációban is résztvevő, gyakorló bíró segítségével, aki igyekszik az új szabályok buktatóira is felhívni a figyelmet.
Előadó: FÓNYINÉ DR. KAZARECZKI ANDREA csoportvezető, címzetes törvényszéki bíró PKKB, a kodifikációs bizottság tagja, a kodifikációs folyamat aktív részese
Képzés díja: 17 900 Ft + Áfa / fő

TOVÁBBI RÉSZLETEK, JELENTKEZÉS

Képzés határideje: 2018. március 31.
Képzés díja: 16 900 Ft + Áfa
ELŐADÓK:
Dr. Vitál-Eigner Beáta ítélőtáblai bíró, kollégiumvezető-helyettes, Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium (a kodifikációs bizottság tagja)
AJÁNLÓ
: 2018. január 1-jétől jelentősen megváltozik a közigazgatási hatósági eljárás és a közigazgatási perjog is. Az online jogi képzés célja a két eljárási törvény, az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) legfontosabb szabályainak bemutatása. Az eljárási törvényeket olyan gyakorló bíró ismerteti, aki közigazgatási és közigazgatási bírói tapasztalattal is rendelkezik, emellett részt vett a Kp. előkészítését végző kodifikációs bizottság munkájában is, a Kp. Kommentár egyik társszerzője. A törvényalkotás „kulisszatitkai” mellett elemezzük a közigazgatási eljárás megújuló szabályrendszerét, a közigazgatási bíráskodás érdemi változásait, de felhívjuk a figyelmet a jogalkalmazási nehézségekre, jogértelmezési dilemmákra, a hatálybalépéssel kapcsolatos problémákra is.

TOVÁBBI RÉSZLETEK, JELENTKEZÉS

Képzés határideje: 2018. december 31-ig
Képzés díja: 50 700 Ft + Áfa
AJÁNLÓ
: 2018. január 1-el hatályba lép a Polgári perrendtartásról szóló új törvény, komoly erőpróba elé állítva a jogalkalmazásban résztvevőket. A három részből álló előadássorozatból készült ONLINE képzés segítséget nyújt, hogy még a hatályba lépés előtt megismertessük a törvény megalkotásához vezető új koncepciót, a hatékony és gyors eljárás célját megvalósítani szándékozó új intézményeket, szabályokat. Mindezt egy kodifikációban is résztvevő, gyakorló bíró segítségével, aki nem csak az osztott perszerkezettel, az anyagi pervezetéssel, a társult perekkel, a törvényszéki és járásbírósági szabályok párhuzamos alkalmazásával stb. ismerteti meg a hallgatókat, hanem igyekszik az új szabályok buktatóira is felhívni a figyelmet. Előadónk a kodifikációs bizottság tagja, a kodifikációs folyamat aktív részese. Ismerteti a változás irányát, fontos lépcsőit.
ELŐADÓK: Fónyiné dr. Kazareczki Andrea csoportvezető-helyettes  bíró Pesti Központi Kerületi Bíróság

TOVÁBBI RÉSZLETEK, JELENTKEZÉS

Képzés határideje: 2017. december 31.
Képzés díja: 16 900 Ft + Áfa
ELŐADÓK:
Dr. Metzinger Péter ügyvéd, egyetemi adjunktus, Corvinus Egyetem
AJÁNLÓ
: A tagállami jogalkotó és jogalkalmazó szervek kötelesek tiszteletben tartani az európai jog előírásait. E kötelezettség ellenére – nem is ritkán – előfordul, hogy akár a magyar jogalkotó (pl. Országgyűlés), akár a jogalkalmazó (pl. NAV, Kúria) megsérti a magánszemélyek európai alanyi jogait (pl. a felszámított Áfa levonásba helyezésének jogát). Az előadás azt tekinti át – elméleti és gyakorlati oldalról egyaránt -, hogy az efféle jogsértések miként orvosolhatóak, a sérelmet szenvedett fél miként tudja vonatkozó jogait (így kártérítési igényét) kikényszeríteni a magyar közhatalommal szemben.

TOVÁBBI RÉSZLETEK, JELENTKEZÉS

Képzés határideje: 2017. december 31.
Képzés díja: 16 900 Ft + Áfa
ELŐADÓK:
Dr. Kulisity Mária bíró, FKMB, Dr. Kártyás Gábor munkajogász Opus Simplex Kft.
AJÁNLÓ
: Nem lehet egyetlen hibáért megválni egy egyébként jó dolgozó munkavállalótól. El kell fogadnunk, hogy esetenként még a precíz emberek is hibázhatnak. De melyik a megfelelő fegyelmezési eszköz? Mire ad lehetőséget a Munka Törvénykönyve? Az előadás bemutatja a munkavállaló nem megfelelő munkavégzése esetén alkalmazható munkajogi szankciórendszert és ennek alkalmazási szabályait, valamint ezek bírói gyakorlatát.

TOVÁBBI RÉSZLETEK, JELENTKEZÉS

Képzés határideje: 2018. december 31-ig
Képzés díja: 50 700 Ft + Áfa
AJÁNLÓ
: 2018. január 1-el hatályba lép a Polgári perrendtartásról szóló új törvény, komoly erőpróba elé állítva a jogalkalmazásban résztvevőket. A három részből álló előadássorozatból készült ONLINE képzés segítséget nyújt, hogy még a hatályba lépés előtt megismertessük a törvény megalkotásához vezető új koncepciót, a hatékony és gyors eljárás célját megvalósítani szándékozó új intézményeket, szabályokat. Mindezt egy kodifikációban is résztvevő, gyakorló bíró segítségével, aki nem csak az osztott perszerkezettel, az anyagi pervezetéssel, a társult perekkel, a törvényszéki és járásbírósági szabályok párhuzamos alkalmazásával stb. ismerteti meg a hallgatókat, hanem igyekszik az új szabályok buktatóira is felhívni a figyelmet. Előadónk a kodifikációs bizottság tagja, a kodifikációs folyamat aktív részese. Ismerteti a változás irányát, fontos lépcsőit.
ELŐADÓK: Fónyiné dr. Kazareczki Andrea csoportvezető-helyettes  bíró Pesti Központi Kerületi Bíróság

TOVÁBBI RÉSZLETEK, JELENTKEZÉS