Képzés határideje: 2017. december 31.
Képzés díja: 16 900 Ft + Áfa
ELŐADÓK:
Dr. Sívó-Darás Orsolya bíró, FKMB
AJÁNLÓ
: Az előadás gyakorlati példákkal szemléltetve foglalkozik azzal, hogy a munkaviszony létesítése során milyen tartalmi elemeket érdemes szabályozni, milyen munkaszerződést kössenek a felek. A munkaszerződés módosításának bírósági esetjogán keresztül bemutatjuk, hogy miként módosítható a munkaszerződés, mikor állapítható meg, hogy írásba foglalás nélkül módosult például a munkakör vagy a munkabér. Az előadás továbbá bemutatja a munkaviszony megszüntetés legújabb bírói gyakorlatát figyelemmel a Kúria döntéseire, az alkalmazandó kollégiumi véleményekre, a joggyakorlat-elemző csoportok összefoglaló véleményeire, és az alsóbb szintű bíróságok gyakorlatára is. Kitérünk továbbá a munkaügyi perek mindennapos kérdéseire, a bizonyítási kötelezettségre és nehézségekre is.

TOVÁBBI RÉSZLETEK, JELENTKEZÉS