Képzés határideje: 2018. március 31.
Képzés díja: 19 900 Ft + Áfa
ELŐADÓK:
Dr. Vitál-Eigner Beáta ítélőtáblai bíró, kollégiumvezető-helyettes, Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium (a kodifikációs bizottság tagja)
AJÁNLÓ
: A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény fontos mérföldkő a közigazgatási bíráskodás megújításában. A 2018. január 1-jén hatályba lépő Kp. egyetlen önálló kódexbe foglalja a közigazgatási perekre vonatkozó szabályokat. A továbbképzés az új közigazgatási perjog sajátos szabályainak elsajátításához nyújt segítséget olyan gyakorló bíró vezetésével, aki közigazgatási és közigazgatási bírói tapasztalattal is rendelkezik, emellett részt vett a törvény előkészítését végző kodifikációs bizottság munkájában is. A Kp. megalkotásának “kulisszatitkai” mellett bemutatjuk a közigazgatási per megújuló szabályrendszerét, a törvény által bevezetett új fogalmak, új jogintézmények lényegét. Felhívjuk a figyelmet a Kp. alkalmazásával kapcsolatos nehézségekre, jogértelmezési dilemmákra is.

TOVÁBBI RÉSZLETEK, JELENTKEZÉS